BIP - LO3

Szukaj
Idź do spisu treści

Menu główne

Poznaj nas

Podstawowe, rozszerzone wiadomości o szkolne publikowane są ma jej stronie internetowej
(www.lo3.olsztyn.pl)
Szkoła ma tradycje 50 letniej historii, niedawno obchodziła swoje 50 lecie. W tym okresie mury szkoły opuściło prawie 6000 absolwentów, tak mieszkańców Olsztyna jak i jego okolic.
Prawie 150 z nich to laureaci i finaliści wielu Olimpiad Przedmiotowych zawodów III stopnia – zawodów centralnych. W swojej działalności szkoła współpracuje głównie z organizacjami kombatanckimi, społecznymi Zatorze, PCK.

Informacje ogólne:

III LO to szkoła ze stabilną, doświadczoną kadrą. Wszyscy nauczyciele przedmiotów maturalnych posiadają uprawnienia egzaminatora maturalnego. Ponad 70% pedagogów uzyskało najwyższy status - nauczyciela dyplomowanego. Wielu nauczycieli ukończyło studia podyplomowe, uzyskując prawo do nauczania drugiego przedmiotu. Efektem pracy dydaktycznej są liczni laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz wysokie miejsce w rankingu szkół średnich „Perspektyw”.
Nauczyciel biologii, Leszek Terlecki, zdobył w 2009 roku tytuł Nauczyciela Roku w plebiscycie „Gazety Wyborczej”.
Wykwalifikowana kadra zapewnia wysoki poziom kształcenia potwierdzony wynikami matur. Każdego roku na uczelnie wyższe dostaje się ponad 90% absolwentów.
Zajęcia prowadzone są w nowoczesny i atrakcyjny sposób, laboratoria chemiczne i biologiczne, matematyka z użyciem internetowej platformy, a przedmioty w zakresie rozszerzonym prowadzone są już od pierwszej klasy.Uczniowie naszej szkoły uczestniczą w wymianach międzynarodowych, zajęciach z native speakerami z Francji i Niemiec, mają możliwość uzyskania międzynarodowego certyfikatu z j.niemieckiego DSD (Deutsches Sprachdiplom)oraz uczestniczyć w zajęciach kulturowych.
III LO podejmuje inicjatywy o charakterze społecznym, angażuje się w akcje charytatywne na rzecz osób potrzebujących pomocy, organizuje zbiórki darów, żywności, koncerty charytatywne, (m.in. koncert na rzecz Stypendium im. Marcina Antonowicza). Wspiera też pracę olsztyńskiego schroniska dla zwierząt.
Szkoła współpracuje z różnorodnymi ośrodkami nauki i kultury, m.in. z Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytutem Pamięci Narodowej, Wojskową Akademia Techniczną, Centrum Polsko-Francuskim, Olsztyńskim Planetarium i Obserwatorium Astronomicznym, ze stowarzyszeniami Borussia i Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej, biblioteką Planeta 11, poprzez uczestnictwo w zajęciach dla studentów, spotkaniach z pisarzami.
Przy szkole działa Stowarzyszenie Absolwentów i Przyjaciół III LO. Jest ono fundatorem nagrody im. prof. Tadeusza Rostańskiego przeznaczonej dla uczniów osiągających najlepsze wyniki z przedmiotów matematyczno-przyrodniczych oraz cechujących się głęboko humanistycznym podejściem do otaczającego świata. Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, gromadzi fundusze i przeznacza je na wsparcie statutowej działalności liceum.
Od wielu lat III LO współpracuje ze środowiskiem olsztyńskich Kombatantów i Związkiem Sybiraków. Od2008 r. działa w naszej szkole Klub Wnuka Sybiraka, którego celem jest podtrzymywanie pamięci o losach Polaków deportowanych na Syberię. W 2009 r. Liceum uzyskało certyfikat Placówki Przyjaznej Kombatantom. W 2010 r. Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa nadała naszej szkole złoty Medal Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej.
Od 2008 r. działa Szkolna Galeria Sztuki pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych prezentująca dorobek artystyczny uznanych olsztyńskich artystów. Mamy też „Kreatywną ścianę”, gdzie prezentowane są prace uczniów.
Uczniowie mają możliwość uczyć się informatyki w zakresie rozszerzonym. Od wielu lat szkoła aktywnie i z sukcesami uczestniczy w zawodach informatycznych: IT Szkoła, Warmińsko Mazurskich Zespołowych Zawodach Programistycznych, konkursie informatycznym Bóbr itp
Ponadto popularyzujemy sporty wodne - organizujemy kajakowe spływy licealistów, Regaty Żeglarskie o Puchar Prezydenta Miasta, w szkole można ukończyć kurs żeglarski i zdobyć patent żeglarza jachtowego.
Uczniowie mogą korzystać z pomocy pedagoga i doradcy zawodowego, ponadto Liceum współpracuje z Poradnią Psychologiczno- Pedagogiczną nr 3 w Olsztynie.

Jesteśmy pierwszą szkołą w województwie, która już w 2009 r. zrezygnowała z dzienników papierowych i wprowadziła DZIENNIK ELEKTRONICZNY (elektroniczny System Kontroli Frekwencji i Postępów w Nauce LIBRUS. System umożliwia bezpośredni kontakt rodziców z nauczycielami i wychowawcą. Jest skutecznym, szybkim sposobem przekazywania informacji zarówno o ocenach, jak i ważnych wydarzeniach.
Ponadto umożliwia samym uczniom śledzenie na bieżąco swoich postępów w nauce, daje dostęp do terminarza prac klasowych, informacji o wydarzeniach w klasie i szkole.
Wszystkie pracownie III LO mają dostęp do Internetu, wyposażone są w rzutniki multimedialne lub tablice interaktywne.
Szkoła dysponuje:
- - dwiema pracowniami informatycznymi (PC i Macintosh),
- -pracowniami przedmiotowymi z biologii, chemii i fizyki z zapleczem laboratoryjnym,
- - pracowniami językowymi przystosowanymi do nauki w małych grupach, ponieważ nauka języków obcych odbywa się w seminaryjnych zespołach międzyklasowych z uwzględnieniem poziomu umiejętności językowych uczniów
- biblioteką,
- - dwiema salami gimnastycznymi, w tym jedną z galerią dla widzów i  salą do ćwiczeń siłowych.

Oferta:
Zajęcia odbywają się na jedną zmianę, w godzinach 8.00 do 15.10.
Położenie placówki w pobliżu dworca PKP i PKS sprawia,że uczęszcza tu liczna grupa uczniów dojeżdżających do Olsztyna. Ich potrzeby uwzględnia się przy planowaniu zajęć dydaktycznych i pozalekcyjnych.
W pobliżu przebiega kilka linii autobusowych MPK:
- - w kierunku dworca PKP i PKS nr 102, 107, 109, 26, 31
- - w kierunku centrum nr 107, 110,117
- - w kierunku Dobrego Miasta
przystanek przy szkole dla autobusów PKS i busów
- - do dworca PKP i PKS można dojść wciągu 15 minut.
Zajęcia dodatkowe :
III LO stwarza uczniom dobre warunki do zdobywania wiedzy i do rozwijania ich pasji oraz talentów:
- - przygotowuje do egzaminów maturalnych na dodatkowych zajęciach fakultatywnych,
- - organizuje zajęcia kół przedmiotowych zgodnie z oczekiwaniami i zainteresowaniami uczniów,
- - przygotowuje do uczestnictwa w olimpiadach i konkursach przedmiotowych.
Uczniowie uczestniczą w:
- - międzynarodowym programie, PASH-Szkoły: Partnerzy Przyszłości” i przystępują do egzaminu DSD II z języka niemieckiego na poziomie B2-C1, co daje im prawo do studiowania na dowolnej uczelni w Niemczech. Część polskich uczelni wynik egzaminu punktuje wyżej niż egzamin maturalny na poziomie rozszerzonym,
- - zajęciach pozalekcyjnych, takich jak: koło biologiczne, koło fizyczne, chemiczne, informatyczne, j.niemieckiego, koło strzeleckie
- - zajęciach SKS z różnych dyscyplin sportowych,
- - programach przygotowanych przez planetarium i obserwatorium astronomiczne w Olsztynie.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego